فیلتر توسط

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

قیمت

قیمت

 • 0 تومان - 1 تومان

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون قفسه کارما | پایه شلف خارجی | ستون قفسه فرانسوی

پایه ستون قفسه کارما یکطرفه و دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما در اندازه های 1.8 ، 2.30 ، 2.65 متر.

زاویه ( گونیا یا لچکی یا مثلثی یا بازویی ) در اندازه های 20 ، 30 . 40 ، 50 و 60 سانتیمتری.

پایه ستون قفسه کارما تولید بهترین کارخانجات تولید قفسه ایران از جمله سامان انبار شرق طوس مشبک . پویان مشبک . قفسه بهمن . فولاد مشبک . نور مشبک و ...

ارائه  شده توسط فروشگاه قفسه فلزی فروشگاهی و قفسه بندی صنعتی و نیه صنعتی انباری راک پانل دیجی راک . digirack قفسه فروشگاهی digirack.ir

پایه ستون قفسه کارما

فیلترهای فعال

زاویه گونیا لچکی بازویی طوس مشبک زاویه گونیا لچکی بازویی طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

زاویه گونیا لچکی بازویی

5 Review(s) 
25,800 تومان 30000 شروع از

زاویه گونیا لچکی بازویی قفسه هایپرمارکتی کارما مخصوص قفسه های فروشگاهی .

طول زاویه گونیا لچکی بازویی قفسه هایپرمارکتی کارما 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 قابل تهیه است.

ضخامت ورق آهن زاویه قفسه 2.5 میلیمتر می باشد.

از کادر زیر ابعاد بازویی را تغییر دهید.

پایه ستون یکطرفه شلف طوس مشبک پایه ستون یکطرفه شلف طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون یکطرفه شلف

5 Review(s) 
342,280 تومان 398000 شروع از

پایه ستون یکطرفه شلف فروشگاهی کارما .

ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های 1.80 . 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است. 

ضخامت ورق آهن پایه ستون یکطرفه شلف، 2.5 میلی متر است.

از کادر زیر مشخصات پایه را تغییر دهید.

پایه ستون دوطرفه شلف طوس مشبک پایه ستون دوطرفه شلف طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون دوطرفه شلف

5 Review(s) 
342,280 تومان 398000 شروع از

پایه ستون دوطرفه شلف فروشگاهی کارما ( پایه قفسه وسط ).

ارتفاع پایه دوطرفه کارما در اندازه های 1.80 ، 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است.

ضخامت ورق آهن پایه ستون دوطرفه شلف فروشگاهی کارما، 2.5 میلی متر است.

از کادر زیر ابعاد پایه را تغییر دهید.

صفحه پشت قفسه فلزی طوس مشبک صفحه پشت قفسه فلزی طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

صفحه پشت قفسه فلزی

5 Review(s) 
136,740 تومان 159000 شروع از

صفحه پشت قفسه فلزی فروشگاهی کارما .

ارتفاع صفحه پشت قفسه فلزی فروشگاهی کارما 42 سانتیمتر و طول صفحه  97 سانتیمتر قابل تهیه است.

ضخامت ورق آهن صفحه پشت قفسه فلزی ، 0.7 میلیمتر است.

پاشنه شلف فرانسوی کارما طوس مشبک پاشنه شلف فرانسوی کارما طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پاشنه شلف فرانسوی کارما

5 Review(s) 
135,020 تومان 157000 شروع از

پاشنه شلف فرانسوی کارما نگهدارنده قفسه هایپرمارکتی دیجی راک

پایه های قفسه  یک طرفه و دو طرفه به پاشنه شلف فرانسوی کارما نیاز دارد.

پاشنه کارما در اندازه های 30 ، 40 ، 50 و 60 سانتیمتر قابل تهیه است.

هر دستگاه قفسه فروشگاهی کارما دارای یک جفت پاشنه  می باشد.

اندازه و رنگ پاشنه کارما را انتخاب نمایید.