فیلتر توسط

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

قیمت

قیمت

 • 0 تومان - 1 تومان

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون قفسه کارما | پایه شلف خارجی | ستون قفسه فرانسوی

پایه ستون قفسه کارما یکطرفه و دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما در اندازه های 1.8 ، 2.30 ، 2.65 متر.

زاویه ( گونیا یا لچکی یا مثلثی یا بازویی ) در اندازه های 20 ، 30 . 40 ، 50 و 60 سانتیمتری.

پایه ستون قفسه کارما تولید بهترین کارخانجات تولید قفسه ایران از جمله سامان انبار شرق طوس مشبک . پویان مشبک . قفسه بهمن . فولاد مشبک . نور مشبک و ...

ارائه  شده توسط فروشگاه قفسه فلزی فروشگاهی و قفسه بندی صنعتی و نیه صنعتی انباری راک پانل دیجی راک . digirack قفسه فروشگاهی digirack.ir

پایه ستون قفسه کارما

فیلترهای فعال

زاویه گونیا لچکی بازویی دیجی راک زاویه گونیا لچکی بازویی دیجی راک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

زاویه گونیا لچکی بازویی

5 Review(s) 
26,660 تومان 31000 شروع از

زاویه گونیا لچکی بازویی قفسه هایپرمارکتی کارما مخصوص قفسه های فروشگاهی .

طول زاویه گونیا لچکی بازویی قفسه هایپرمارکتی کارما 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 قابل تهیه است.

ضخامت ورق آهن زاویه قفسه 2.5 میلیمتر می باشد.

از کادر زیر ابعاد بازویی را تغییر دهید.

پایه ستون یکطرفه شلف دیجی راک پایه ستون یکطرفه شلف دیجی راک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون یکطرفه شلف

5 Review(s) 
361,200 تومان 420000 شروع از

پایه ستون یکطرفه شلف فروشگاهی کارما .

ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های 1.80 . 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است. 

ضخامت ورق آهن پایه ستون یکطرفه شلف، 2.5 میلی متر است.

از کادر زیر مشخصات پایه را تغییر دهید.

پایه ستون دوطرفه شلف دیجی راک پایه ستون دوطرفه شلف دیجی راک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پایه ستون دوطرفه شلف

5 Review(s) 
361,200 تومان 420000 شروع از

پایه ستون دوطرفه شلف فروشگاهی کارما ( پایه قفسه وسط ).

ارتفاع پایه دوطرفه کارما در اندازه های 1.80 ، 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است.

ضخامت ورق آهن پایه ستون دوطرفه شلف فروشگاهی کارما، 2.5 میلی متر است.

از کادر زیر ابعاد پایه را تغییر دهید.

صفحه پشت قفسه فلزی دیجی راک صفحه پشت قفسه فلزی دیجی راک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

صفحه پشت قفسه فلزی

5 Review(s) 
138,460 تومان 161000 شروع از

صفحه پشت قفسه فلزی فروشگاهی کارما .

ارتفاع صفحه پشت قفسه فلزی فروشگاهی کارما 42 سانتیمتر و طول صفحه در اندازه های 97 و 120سانتیمتر قابل تهیه است.

ضخامت ورق آهن صفحه پشت قفسه فلزی ، 0.7 میلیمتر است.

پاشنه شلف فرانسوی کارما دیجی راک پاشنه شلف فرانسوی کارما دیجی راک
 • -14%
 • ‎−14%

پایه ستون قفسه کارما

پاشنه شلف فرانسوی کارما

5 Review(s) 
142,760 تومان 166000 شروع از

پاشنه شلف فرانسوی کارما نگهدارنده قفسه هایپرمارکتی دیجی راک

پایه های قفسه  یک طرفه و دو طرفه به پاشنه شلف فرانسوی کارما نیاز دارد.

پاشنه کارما در اندازه های 30 ، 40 ، 50 و 60 سانتیمتر قابل تهیه است.

هر دستگاه قفسه فروشگاهی کارما دارای یک جفت پاشنه  می باشد.

اندازه و رنگ پاشنه کارما را انتخاب نمایید.