قفسه انباری راک پانل

قفسه انباری راک پانل 

سیستم های قفسه بندی انبار راک .

قفسه انباری راک پانل سنگین راک ( راک صنعتی ) تحمل بار برای هر کفه تا 3000 کیلوگرم.

قفسه انباری راک پانل نیمه سنگین راک ( راک نیمه صنعتی ) تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم.

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم.

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم.

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک.

بالکن با باعاد سفارشی

راهرو بندی قفسه های راک

را از فروشگاه اینترنتی دیجی راک بخواهید .

قفسه انباری راک پانل

فیلترهای فعال

 • شاخه‌ها: قطعات لوازم قفسه انباری
پایه قفسه راک سبک طوس مشبک پایه قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
129,860 تومان 151000 شروع از

پایه قفسه راک سبک | ستون قفسه انباری راک پایه شلف انباری سبک .

ارتفاع پایه قفسه راک سبک 2 متر و پروفیل 3×5 با ضخامت 1.5 میلی متر است. 

از کادر زیر مشخصات پایه را تغییر دهید. 

کفه قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
471,280 تومان 548000 شروع از

کفه قفسه راک سبک | طبقه شلف فلزی انبار | طبقه کامل قفسه انباری .

طول کفه قفسه راک سبک 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد.

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد.

کفه راک نیمه سنگین طوس مشبک کفه راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
630,896 تومان 733600 شروع از

کفه راک نیمه سنگین | طبقه کامل قفسه راک | کفی قفسه فلزی انبار .

قیمت کفه راک نیمه سنگین بر اساس طول 150 و عرض 45 سانتیمتر می باشد.

تحمل بار کفه 250 کیلوگرم است.

از کادر زیر می توانید ابعاد کفه را تغییر دهید.

پایه راک نیمه سنگین طوس مشبک پایه راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
440,664 تومان 512400 شروع از

پایه راک نیمه سنگین | ستون قفسه انبار راک | پایه دوبل نیمه صنعتی

کاربرد پایه راک نیمه سنگین جهت قفسه انباری راک نیمه سنگین می باشد.

ضخامت ورق آهن پایه 1.5 میلیمتر است.

توسط دستگاه تمام اتوماتیک رولفرمینگ شده است.

از کادر زیر ابعاد پایه را انتخاب نمایید.

بازویی راک نیمه سنگین طوس مشبک بازویی راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
182,320 تومان 212000 شروع از

بازویی راک نیمه سنگین افقی قفسه نیمه صنعتی | طوس مشبک .

طول بازویی راک نیمه سنگین 150 و 200 سانتیمتر قابل انتخاب است.

بازویی قفسه صنعتی قابل نصب بر روی پایه های نیمه سنگین و سنگین است. 

تحمل بار افقی قفسه نیمه صنعتی 250 کیلو گرم است.

بازویی قفسه راک سبک طوس مشبک بازویی قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سبک

5 Review(s) 
82,560 تومان 96000 شروع از

بازویی قفسه راک سبک | افقی شلف انباری راک | دیجی راک طرح جدید . 

طول بازویی قفسه راک سبک ، 120 سانتیمتر است .

این افقی بر روی قفسه راک سبک نصب می شود.

پایه دوبل راک سنگین طوس مشبک پایه دوبل راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه دوبل راک سنگین

5 Review(s) 
627,800 تومان 730000 شروع از

پایه دوبل راک سنگین ستون قفسه راک صنعتی پایه قفسه فلزی انبار

ارتفاع و عرض پایه دوبل راک سنگین را از کادر زیر انتخاب نمایید.
هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.
ضخامت ورق آهن ستون قفسه راک صنعتی 2 میلی متر می باشد.
طبقه کامل راک سنگین طوس مشبک طبقه کامل راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

طبقه کامل راک سنگین

5 Review(s) 
1,126,600 تومان 1310000 شروع از

طبقه کامل راک سنگین | کفه قفسه فلزی انبار | کفه کامل راک 

تحمل بار کفه قفسه فلزی انباررا انتخاب نمایید.

طول و  عرض طبقه کامل راک سنگین را انتخاب نمایید.

بازویی قفسه راک سنگین طوس مشبک بازویی قفسه راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سنگین

5 Review(s) 
292,400 تومان 340000 شروع از

بازویی قفسه راک سنگین | افقی سنگین راک صنعتی | قفسه فلزی راک .

طول بازویی قفسه راک سنگین و تحمل بار آن را انتخاب کنید .

ستون قفسه سردخانه راک طوس مشبک ستون قفسه سردخانه راک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

ستون قفسه سردخانه راک

5 Review(s) 
1,049,200 تومان 1220000 شروع از

ستون قفسه سردخانه راک | پایه دوبل شده قفسه راک گالوانیزه ( قفسه گالوانیزه ضد زنگ )

ارتفاع و عرض ستون قفسه سردخانه راک را انتخاب کنید.

ضخامت ورق پایه 2 میلیمتر تولید به روش رول فرمینگ می باشد.

پایه به صورت دوبل شده می باشد.( هر قفسه به 2 پایه نیاز دارد. )

بازویی قفسه راک سردخانه طوس مشبک بازویی قفسه راک سردخانه طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سردخانه

5 Review(s) 
326,800 تومان 380000 شروع از

بازویی قفسه راک سردخانه | افقی گالوانیزه قفسه راک | توس مشبک

طول بازویی قفسه راک سردخانه را انتخاب نمایید.
ضخامت ورق آهن 2 میلیمتر و از ورق گالوانیزه تولید شده.
هر طبقه دو عدد بازویی نیاز دارد.