قفسه انباری راک پانل

قفسه انباری راک پانل 

سیستم های قفسه بندی انبار راک .

قفسه انباری راک پانل سنگین راک ( راک صنعتی ) تحمل بار برای هر کفه تا 3000 کیلوگرم.

قفسه انباری راک پانل نیمه سنگین راک ( راک نیمه صنعتی ) تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم.

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم.

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم.

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک.

بالکن با باعاد سفارشی

راهرو بندی قفسه های راک

را از فروشگاه اینترنتی دیجی راک بخواهید .

قفسه انباری راک پانل

فیلترهای فعال

قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
963,200 تومان 1120000 شروع از

قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی | قیمت شلف ارزان پیچ مهره 

قفسه پیچ و مهره ای نسل اول قفسه فلزی می باشد و جهت قفسه بندی فروشگاه ، انبار و بایگانی ها مورد استفاده قرار می گرفت . بدلیل کارایی و استقامت بالای قفسه پیچ و مهره ای، در حال حاضر نیز ، جزو قفسه های پر کاربرد می باشد .

ارتفاع قفسه انباری 2 متر ، طول قفسه 95 سانتیمتر و 4 طبقه با عرض 30 سانتیمتر می باشد.

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است.

ضخامت کفی قفسه ( طبقات ) 0.7 و 1 میلیمتر قابل انتخاب است.

رنگ قفسه زیمنسی چکشی با مقاومت بالا نوع رنگ الکترو استاتیک پودر ( کوره ای ) می باشد .

از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.

پایه قفسه راک سبک طوس مشبک پایه قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
129,860 تومان 151000 شروع از

پایه قفسه راک سبک | ستون قفسه انباری راک پایه شلف انباری سبک .

ارتفاع پایه قفسه راک سبک 2 متر و پروفیل 3×5 با ضخامت 1.5 میلی متر است. 

از کادر زیر مشخصات پایه را تغییر دهید. 

قفسه انباری راک سبک طوس مشبک قفسه انباری راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه فلزی انباری راک

قفسه انباری راک سبک

5 Review(s) 
1,810,300 تومان 2105000 شروع از

قفسه انباری راک سبک | شلف فلزی انبار | شلف فروشگاهی راک سبک

تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه.

ابعاد قفسه انباری سامان ارتفاع 200 طول 120 عرض 60 سانتیمتر است.

قفسه انباری راک سبک دارای سه کفه راک سبک می باشد. ( از کادر زیر می توانید تعداد طبقات قفسه را تغییر دهید. )

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید. )

قفسه انباری راک نیمه سنگین طوس مشبک قفسه انباری راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه فلزی انباری راک

قفسه انباری راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
2,640,200 تومان 3070000 شروع از

قفسه راک نیمه سنگین | راک پانل نیمه صنعتی | شلف انباری راک پالت

قفسه انباری راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم . 

مناسب جهت قفسه بندی انبار و فروشگاه ها با کالا های سنگین .

قفسه انباری راک نیمه سنگین ، ارتفاع  2 متر ، 3 کفه با عمق 45 و طول 150 سانتیمتر است .

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.

پایه قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک پایه قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
86,000 تومان 100000 شروع از

پایه قفسه پیچ و مهره ای | ستون قفسه فلزی | نبشی مشبک قفسه  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) 

ضخامت پایه قفسه پیچ و مهره ای 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است. 

ارتفاع پایه قفسه پیچ و مهره ای 100 ، 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است.

رنگ ستون قفسه فلزی زیمنسی چکشی با مقاومت بالا نوع رنگ الکترو استاتیک پودر ( کوره ای ) می باشد .

از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.

کفه قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
471,280 تومان 548000 شروع از

کفه قفسه راک سبک | طبقه شلف فلزی انبار | طبقه کامل قفسه انباری .

طول کفه قفسه راک سبک 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد.

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد.

قفسه انباری راک سنگین طوس مشبک قفسه انباری راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه فلزی انباری راک

قفسه انباری راک سنگین

5 Review(s) 
4,411,800 تومان 5130000 شروع از

قفسه انباری راک سنگین

قفسه انباری راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، از 500 تا 2500 کیلوگرم . 

قفسه راک صنعتی جهت انبار های بزرگ با تحمل بار بالا مورد استفاده قرار می گیرد.

ارتفاع قفسه انباری 2 متر با سه طبقه ، طول قفسه 1.5 متر و عمق کفه قفسه راک 70 سانتیمتر  با تحمل بار 500 کیلوگرم می باشد.

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.

کفه راک نیمه سنگین طوس مشبک کفه راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

کفه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
674,240 تومان 784000 شروع از

کفه راک نیمه سنگین | طبقه کامل قفسه راک | کفی قفسه فلزی انبار .

قیمت کفه راک نیمه سنگین بر اساس طول 150 و عرض 45 سانتیمتر می باشد.

تحمل بار کفه 250 کیلوگرم است.

از کادر زیر می توانید ابعاد کفه را تغییر دهید.

کفی قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک کفی قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه پیچ و مهره ای

کفی قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
94,600 تومان 110000 شروع از

کفی قفسه پیچ و مهره ای | طبقه قفسه انبار | کفه پیچ مهره ای

طول کفی قفسه پیچ و مهره ای 95 و 75 سانتی متر و در ضخامت 0.7 و 1 میلی متر قابل تهیه است.

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40 و 50 سانتی متر قابل انتخاب است.

رنگ صفحه کفی قفسه پیچ و مهره ای الکترو استاتیک پودری ( کوره ای ) است.

از کادر زیر ابعاد کفه قفسه را تغییر دهید.

قفسه راک سردخانه گالوانیزه طوس مشبک قفسه راک سردخانه گالوانیزه طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قفسه فلزی انباری راک

قفسه راک سردخانه گالوانیزه

5 Review(s) 
5,366,400 تومان 6240000 شروع از

قفسه راک سردخانه گالوانیزه  ضد زنگ ( گالوانیزه ) 

تحمل بار قفسه راک سردخانه گالوانیزه تا 400 کیلوگرم برای هر طبقه می باشد .

کاربرد قفسه در سردخانه ها ، آشپزخانه و مکان های مرطوب می باشد .

ارتفاع قفسه 2 متر وطول 1.5 متر و عرض قفسه 50 سانتیمتر می باشد.

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید.

پایه راک نیمه سنگین طوس مشبک پایه راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
453,306 تومان 527100 شروع از

پایه راک نیمه سنگین | ستون قفسه انبار راک | پایه دوبل نیمه صنعتی

کاربرد پایه راک نیمه سنگین جهت قفسه انباری راک نیمه سنگین می باشد.

ضخامت ورق آهن پایه 1.5 میلیمتر است.

توسط دستگاه تمام اتوماتیک رولفرمینگ شده است.

از کادر زیر ابعاد پایه را انتخاب نمایید.

بازویی راک نیمه سنگین طوس مشبک بازویی راک نیمه سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
203,820 تومان 237000 شروع از

بازویی راک نیمه سنگین افقی قفسه نیمه صنعتی | طوس مشبک .

طول بازویی راک نیمه سنگین 150 و 200 سانتیمتر قابل انتخاب است.

بازویی قفسه صنعتی قابل نصب بر روی پایه های نیمه سنگین و سنگین است. 

تحمل بار افقی قفسه نیمه صنعتی 250 کیلو گرم است.

بازویی قفسه راک سبک طوس مشبک بازویی قفسه راک سبک طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

بازویی قفسه راک سبک

5 Review(s) 
82,560 تومان 96000 شروع از

بازویی قفسه راک سبک | افقی شلف انباری راک | دیجی راک طرح جدید . 

طول بازویی قفسه راک سبک ، 120 سانتیمتر است .

این افقی بر روی قفسه راک سبک نصب می شود.

پایه دوبل راک سنگین طوس مشبک پایه دوبل راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

پایه دوبل راک سنگین

5 Review(s) 
679,400 تومان 790000 شروع از

پایه دوبل راک سنگین ستون قفسه راک صنعتی پایه قفسه فلزی انبار

ارتفاع و عرض پایه دوبل راک سنگین را از کادر زیر انتخاب نمایید.
هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.
ضخامت ورق آهن ستون قفسه راک صنعتی 2 میلی متر می باشد.
طبقه کامل راک سنگین طوس مشبک طبقه کامل راک سنگین طوس مشبک
 • -14%
 • ‎−14%

قطعات لوازم قفسه انباری

طبقه کامل راک سنگین

5 Review(s) 
1,178,200 تومان 1370000 شروع از

طبقه کامل راک سنگین | کفه قفسه فلزی انبار | کفه کامل راک 

تحمل بار کفه قفسه فلزی انباررا انتخاب نمایید.

طول و  عرض طبقه کامل راک سنگین را انتخاب نمایید.