محصولات جدید

دیجی راک قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا ارتفاع قفسه دیجی راک قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا ارتفاع قفسه
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا

5 Review(s) 
‎ریال24,250,000 ‎ریال25,000,000

قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا

ارتفاع قفسه 170 سانتیمتر - طول قفسه یک متر

4 طبقه با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی ( دوطرف 8 طبقه )

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

دیجی راک قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا دیجی راک قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا

5 Review(s) 
‎ریال17,460,000 ‎ریال18,000,000

قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا *

ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با باکس روشنایی

طول قفسه 1 متر

5 طبقه با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پ دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پ
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

پایه قفسه

پایه قفسه دیوار کوب

5 Review(s) 
‎ریال674,150 ‎ریال695,000

ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است

ضخامت ورق آهن پایه ها 1.5 و 2 میلیمتر می باشد

رنگ پایه سفید ، قرمز و نارنجی ( پرتقالی ) می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 40 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عم
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 40 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال8,836,700 ‎ریال9,110,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 40 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 35 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عم
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 35 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال7,760,000 ‎ریال8,000,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 35 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 30 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عم
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 30 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال6,828,800 ‎ریال7,040,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 30 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 25 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عم
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 25 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال6,111,000 ‎ریال6,300,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 250 و شش طبقه با عمق 25 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 40 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 40 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال7,352,600 ‎ریال7,580,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 40 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 35 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 35 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال6,460,200 ‎ریال6,660,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 35 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 30 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 30 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال5,674,500 ‎ریال5,850,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 30 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

دیجی راک قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 25 سانتیمتر قفسه دیوار کوب فروشگاهی قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 25 سانتیمتر

5 Review(s) 
‎ریال5,082,800 ‎ریال5,240,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 200 و پنج طبقه با عمق 25 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی