پرفروش‌ترین‌ها

21 محصول وجود دارد.

دیجی راک زاویه ( نگهدارنده طبقه ) پایه قفسه زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه ) اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیم دیجی راک زاویه ( نگهدارنده طبقه ) پایه قفسه زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه ) اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیم
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

زاویه ( نگهدارنده طبقه )

5 Review(s) 
‎ریال85,360 ‎ریال88,000

زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه )

اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیمتر قابل انتخاب است ( متناسب با عرض صفحه انتخاب نمایید )

رنگ زاویه سفید  می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک طبقه کامل قفسه صفحه ( طبقه ) صفحه پشت طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می ت دیجی راک طبقه کامل قفسه صفحه ( طبقه ) صفحه پشت طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می ت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

طبقه کامل قفسه

5 Review(s) 
‎ریال551,930 ‎ریال569,000

طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می توانید انتخاب کنید

هر طبقه شامل یک صفحه و دو عدد زاویه است که می توان لیبل و حفاظ را هم برای آن انتخاب کنید

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پا دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پا
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه قفسه دیوار کوب

5 Review(s) 
‎ریال363,750 ‎ریال375,000

ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است

ضخامت ورق آهن پایه ها 1.5 و 2 میلیمتر می باشد

رنگ پایه سفید ، قرمز و نارنجی ( پرتقالی ) می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک صفحه قفسه ( طبقه ) صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است دیجی راک صفحه قفسه ( طبقه ) صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه قفسه ( طبقه )

5 Review(s) 
‎ریال382,180 ‎ریال394,000

صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است

عرض طبقات از 15 الی 60 سانتیمتر در دسترس است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک صفحه پشت مشبک صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه دیجی راک صفحه پشت مشبک صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه پشت مشبک

5 Review(s) 
‎ریال751,750 ‎ریال775,000

صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد \' سفارشی کردن محصول \' وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، آبی تیره ، سبز ، طوسی ، مشکی 

دیجی راک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت دیجی راک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال547,080 ‎ریال564,000

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل تهیه است

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40  و 50 ساتیمتر قابل انتخاب است

رنگ متداول طبقه زيمنسي و طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  سفید ، سبز ، آبي تيره  ، مشکي ،  پرتقالی و قرمز

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک پایه قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و دیجی راک پایه قفسه پیچ و مهره ای قفسه پیچ و مهره ای پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال303,610 ‎ریال313,000

پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک )

ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است

ارتفاع پایه 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

دیجی راک صفحه پشت صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه ها سف دیجی راک صفحه پشت صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه ها سف
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه پشت

5 Review(s) 
‎ریال382,180 ‎ریال394,000

صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد \' سفارشی کردن محصول \' وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه حبوبات و آجیل پرشیا تجهیزات جانبی محفظه حبوبات در دو طول 75 و 95 سانتیمتری و مدل های سه خانه و چهار خانه قابل تهی دیجی راک قفسه حبوبات و آجیل پرشیا تجهیزات جانبی محفظه حبوبات در دو طول 75 و 95 سانتیمتری و مدل های سه خانه و چهار خانه قابل تهی
 • -3%
 • ‎−3%

تجهیزات جانبی

قفسه حبوبات و آجیل پرشیا

5 Review(s) 
‎ریال2,146,610 ‎ریال2,213,000

محفظه حبوبات در دو طول 75 و 95 سانتیمتری و مدل های سه خانه و چهار خانه قابل تهیه است

رنگ  سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

دیجی راک تاج روشنایی قفسه پرشیا ( لایت باکس قفسه ) تجهیزات جانبی تاج روشنایی قفسه های فروشگاهی رنگ تاج روشنایی سفید می باشد در دیجی راک تاج روشنایی قفسه پرشیا ( لایت باکس قفسه ) تجهیزات جانبی تاج روشنایی قفسه های فروشگاهی رنگ تاج روشنایی سفید می باشد در
 • -3%
 • ‎−3%

تجهیزات جانبی

تاج روشنایی قفسه پرشیا ( لایت باکس قفسه )

5 Review(s) 
‎ریال3,601,610 ‎ریال3,713,000

تاج روشنایی قفسه های فروشگاهی

رنگ تاج روشنایی سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي