فیلتر توسط

شاخه‌ها

شاخه‌ها

تعداد طبقه

تعداد طبقه

رنگ

رنگ

رنگ

رنگ

تحمل بار

تحمل بار

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

عرض

عرض

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

ارتفاع

ارتفاع

عرض طبقات

عرض طبقات

تحمل بار هر طبقه

تحمل بار هر طبقه

طول

طول

نوع

نوع

قفسه انباری راک پالت

سیستم های قفسه بندی انبار راک

قفسه های سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 2000 کیلوگرم

قفسه های نیمه سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک

قفسه انباری راک پالت

فیلترهای فعال

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک سنگین

‎ریال9,560,000

پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک سنگین 

ارتفاع و عرض پایه دوبل شده را انتخاب نمایید. هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین

‎ریال16,880,000

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی 

طول و  عرض طبقه را انتخاب نمایید -  تحمل بار کفه باتوجه به ابعاد ، قابل تغییر است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین

‎ریال2,940,000

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی

طول بازویی و قطر آن را انتخاب کنید

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد