فیلتر توسط

شاخه‌ها

شاخه‌ها

تعداد طبقه

تعداد طبقه

رنگ

رنگ

رنگ

رنگ

تحمل بار

تحمل بار

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

عرض

عرض

ضخامت ورق آهن

ضخامت ورق آهن

ارتفاع

ارتفاع

عرض طبقات

عرض طبقات

تحمل بار هر طبقه

تحمل بار هر طبقه

طول

طول

نوع

نوع

قفسه انباری راک پالت

سیستم های قفسه بندی انبار راک

قفسه های سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 2000 کیلوگرم

قفسه های نیمه سنگین راک تحمل بار برای هر کفه تا 300 کیلوگرم

قفسه های سبک راک تحمل بار برای هر کفه تا 150 کیلوگرم

قفسه های پبچ و مهره ای تحمل بار برای هر کفه تا 80 کیلوگرم

قفسه های خودراهرو ( داریوین Drive-in ) قابلیت بارگذاری با لیفت تراک

قفسه انباری راک پالت

فیلترهای فعال

قفسه انباری راک

قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال20,034,000

قفسه راک پالت سبک

تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه

ابعاد قفسه سامان ارتفاع 200 طول 120 عرض 60 سانتیمتر است

قفسه دارای سه طبقه می باشد ( از کادر زیر می توانید تعداد طبقات قفسه را تغییر دهیید )

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال3,310,000

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه قفسه راک سبک

5 Review(s) 
‎ریال3,980,000

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال313,000

پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک )

ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است

ارتفاع پایه 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه پیچ و مهره ای

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال564,000

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل تهیه است

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40  و 50 ساتیمتر قابل انتخاب است

رنگ متداول طبقه زيمنسي و طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  سفید ، سبز ، آبي تيره  ، مشکي ،  پرتقالی و قرمز

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

5 Review(s) 
‎ریال3,428,000

قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره ، سفید ، پرتقالی ، قرمز و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه انباری راک

قفسه راک پالت نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال28,050,000

قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

مناسب جهت قفسه بندی انبار و فروشگاه ها با کالا های سنگین

ارتفاع قفسه 2 متر ، 3 طبقه با عمق 45 و طول 150 سانتیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال5,380,000

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال7,240,000

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

5 Review(s) 
‎ریال1,630,000

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

5 Review(s) 
‎ریال680,000

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه انباری راک

قفسه انباری راک پالت سنگین

5 Review(s) 
‎ریال56,570,000

قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 2500 کیلوگرم

قفسه راک جهت انبار های بزرگ با تحمل بار بالا مورد استفاده قرار می گیرد

ارتفاع قفسه 2 متر با سه طبقه ، طول قفسه 1.5 متر و عمق کفه 70 سانتیمتر می باشد

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )