قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه یکطرفه فروشگاهی ( خودایستا یا قفسه کنار ) و قفسه دوطرفه فروشگاهی ( قفسه وسط ) کارما طرح ترک

بروز ترین  و زیباترین نوع قفسه با تحمل بار 80 کیلگرم برای هر طبقه

برند طوس مشبک ساخت شرکت سامان انبار شرق

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

فیلترهای فعال

قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک )

‎ریال23,086,000
شروع از

 قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه های طرح ترک

جدید ترین نوع قفسه بندی هایپر مارکتی با تحمل بار هر طبقه تا 80 کیلو گرم

کاملا خودایستا و بدن نیاز به پیچ و اتصال به دیوار

ارتفاع قفسه 230 سانتیمتر در 6 طبقه " 5 طبقه 40 و یک سکو 50 سانتیمتری " است ( بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.8 میلیمتر با دو عدد پل مقاومتی است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها  جدید ت قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها  جدید ت
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک )

‎ریال33,720,110
شروع از

 قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها 

جدید ترین نوع قفسه بندی هایپر مارکتی با تحمل بار هر طبقه تا 80 کیلو گرم

کاملا خودایستا و بدن نیاز به پیچ و مهره 

ارتفاع قفسه 180 سانتیمتر در 5 طبقه " 8 طبقه 40 و دو سکو 50 سانتیمتری به صورت دوطرف " است ( بدون صفحه پشت ) 10 طبقه دوطرف

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.8 میلیمتر با دو عدد پل مقاومتی است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه سرلاین فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه سرلاین فروشگاهی  کارما ( قفسه انتهایی ) این نوع قفسه بندی در اب قفسه سرلاین فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه سرلاین فروشگاهی  کارما ( قفسه انتهایی ) این نوع قفسه بندی در اب
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه سرلاین فروشگاهی کارما ( طرح ترک )

‎ریال19,685,180
شروع از

 قفسه سرلاین فروشگاهی  کارما ( قفسه انتهایی )

این نوع قفسه بندی در ابتدا و انتهای قفسه های دوطرفه قرار می گیرد و کارایی و زیبایی فروشگاه شما را چند برابر می کند

 ارتفاع این نوع قفسه 1.80 متر  ، طول قفسه 97 سانتیمتر می باشد . قفسه دارای 5 طبقه ( 4 طبقه 40 سانتی و سکو 50 سانتی ) بدون صفحه پشت

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.8 میلیمتر با دو عدد پل مقاومتی است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه میوه کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک قفسه میوه کارما در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر طول 97 و 120 سانتیمتر رنگ قفسه سفی قفسه میوه کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک قفسه میوه کارما در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر طول 97 و 120 سانتیمتر رنگ قفسه سفی
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه میوه کارما ( طرح ترک )

‎ریال15,966,200
‎ریال16,460,000

قفسه میوه کارما

در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر

طول 97 و 120 سانتیمتر

رنگ قفسه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

استند سبد دار فروشگاهی کارما طوس مشبک استند سبد دار در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر قابل تهیه است طول قفسه 97 و 120 سانتی استند سبد دار فروشگاهی کارما طوس مشبک استند سبد دار در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر قابل تهیه است طول قفسه 97 و 120 سانتی
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

استند سبد دار فروشگاهی کارما

‎ریال13,589,700
‎ریال14,010,000

استند سبد دار در سه ارتفاع 180 ، 230 و 265 سانتیمتر قابل تهیه است

طول قفسه 97 و 120 سانتیمتر می باشد

پشت قفسه می تواند باز یا بسته باشد

رنگ قفسه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

استند ابزار - استند تبلیغاتی - استند سرلاین کارما طوس مشبک استند فروشگاهی مناسب جهت نمایش اجناس ، ابزار و استند های تبلیغاتی ار استند ابزار - استند تبلیغاتی - استند سرلاین کارما طوس مشبک استند فروشگاهی مناسب جهت نمایش اجناس ، ابزار و استند های تبلیغاتی ار
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

استند ابزار - استند تبلیغاتی - استند سرلاین کارما

‎ریال17,120,500
شروع از

استند فروشگاهی مناسب جهت نمایش اجناس ، ابزار و استند های تبلیغاتی

ارتفاع  230 و طول قفسه 97 سانتیمتر است. ( قابل تغییر )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه پشت مشبک ( پشت طبقه سوراخ دار ) 0.8 میلیمتر

صفحات مشبک جهت نصب رگال 

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه گوشه کارما طوس مشبک قفسه گوشه کارما جهت اتصال دو ردیف قفسه به صورت 90 درجه رنگ  قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، ر
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه گوشه کارما

‎ریال16,975,000
‎ریال17,500,000

قفسه گوشه کارما جهت اتصال دو ردیف قفسه به صورت 90 درجه

رنگ  قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا ارتفاع قفسه 170 سانتیمتر - طول قفسه یک متر قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا ارتفاع قفسه 170 سانتیمتر - طول قفسه یک متر
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارینا

‎ریال24,250,000
‎ریال25,000,000

قفسه دوطرفه وسط فروشگاهی کارینا

ارتفاع قفسه 170 سانتیمتر - طول قفسه یک متر

4 طبقه با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی ( دوطرف 8 طبقه )

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا * ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا طوس مشبک قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا * ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا

‎ریال18,430,000
‎ریال19,000,000

قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا *

ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با باکس روشنایی

طول قفسه 1 متر

5 طبقه با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

استند و قفسه کراس کارما طوس مشبک استند و قفسه کراس فروشگاهی مدل کارما ارتفاع ( قد ) قفسه 187 سانتیمتر طول قفسه 50 سانتیمتر دارای استند و قفسه کراس کارما طوس مشبک استند و قفسه کراس فروشگاهی مدل کارما ارتفاع ( قد ) قفسه 187 سانتیمتر طول قفسه 50 سانتیمتر دارای
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

استند و قفسه کراس کارما

‎ریال14,065,000
‎ریال14,500,000

استند و قفسه کراس فروشگاهی مدل کارما

ارتفاع ( قد ) قفسه 187 سانتیمتر

طول قفسه 50 سانتیمتر

دارای 4 طبقه 20 سانتیمتری

قابلیت نصب رگال های صفحه پانچ