قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه فروشگاهی پرشیا شامل قفسه دیوارکوب ، قفسه یکطرفه فروشگاهی ( قفسه خود ایستا ) و قفسه دو طرفه فروشگاهی ( قفسه وسط )

این نوع قفسه علاوه بر زیبایی و کیفیت در دسته قفسه های ارزان قیمت و اقتصادی قرار می گیرد

تولید شرکت سامان انبار شرق با برند تجاری طوس مشبک

ارائه شده توسط دیجی راک

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

فیلترهای فعال

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه یک طرفه فروشگاهی پرشیا

‎ریال12,679,000
شروع از

قفسه یکطرفه فروشگاهی ( کنار دیوار )

قفسه خودایستا جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 216 سانتیمتر در 6 طبقه "5طبقه 30 و یک سکو 45 سانتیمتری " است (بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دو طرفه فروشگاهی پرشیا

‎ریال18,072,000
شروع از

قفسه دوطرفه فروشگاهی  ( قفسه وسط )

قفسه وسط جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 160 سانتیمتر در 5 طبقه "4طبقه 30 و یک سکو 45 سانتیمتری " است (بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید 

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی پایه T

‎ریال13,442,000
شروع از

قفسه دوطرفه فروشگاهی ارزان و اقتصادی ، باکیفیت و زیبا  ( قفسه وسط پایه T )

قفسه وسط جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 150 سانتیمتر در  4طبقه ( 8طبقه دوطرف )30 سانتیمتری است (بدون صفحه پشت ) 

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه خودایستا فروشگاهی پایه L

‎ریال11,863,000
شروع از

قفسه بندی ارزان قیمت و اقتصادی یکطرفه فروشگاهی ، خودایستا ( قفسه کنار ) 

قفسه یکطرفه کنار دیوار نیازی به نصب به دیوار ندارد و خوایستا است و جهت قفسه بندی کلیه فروشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد 

ارتفاع قفسه 216 سانتیمتر و طول هر دستگاه 95 سانتیمتر می باشد . تعداد طبقات  5 طبقه با عمق 30 سانتیمتر می باشد ( بدون پشت طبقه )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

از کادر زیر می توانید ابعاد و مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی طوس مشبک استند صفحه پانچ دار استند ابزار استند تبلیغاتی  پگ بورد pegbord از این قف استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی طوس مشبک استند صفحه پانچ دار استند ابزار استند تبلیغاتی  پگ بورد pegbord از این قف
 • -3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی

‎ریال11,343,180
شروع از

استند صفحه پانچ دار استند ابزار استند تبلیغاتی  پگ بورد pegbord

از این قفسه می توان به عنوان سرلاین قفسه های دو طرفه فروشگاهی استفاده کرد 

کاربرد دیگر به عنوان استند و قفسه ابزار و استند های تبلغاتی می باشد

ورق آهن  پایه قفسه   ضخامت 2میل و صفحه های پانچدار 0.7 و 1 میل قابل انتخاب است

ابعاد استند را از کادر زیر تغییر دهید

قفسه گرد ( طرح کیک ) طوس مشبک قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام دی اف 16 میلیمتر روکشدار ارتفاع 1 قفسه گرد ( طرح کیک ) طوس مشبک قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام دی اف 16 میلیمتر روکشدار ارتفاع 1
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه گرد ( طرح کیک )

‎ریال24,250,000
‎ریال25,000,000

قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا

پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام دی اف 16 میلیمتر روکشدار

ارتفاع 160 سانتیمتر در 5 طبقه

دارای نرده محافظ جهت جلوگیری از ریزش کالا 

قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا طوس مشبک قفسه سرلاین فروشگاهی ( قفسه انتهایی )  این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های دو طرفه فرو قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا طوس مشبک قفسه سرلاین فروشگاهی ( قفسه انتهایی )  این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های دو طرفه فرو
 • -3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا

‎ریال11,105,530
شروع از

قفسه سرلاین فروشگاهی ( قفسه انتهایی ) 

این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های دو طرفه فروشگاهی قرار می گیرد

ارتفاع قفسه 187 سانتیمتر در 5 طبقه "4 طبقه 30 و یک سکو 45 سانتیمتری " است (بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه دیوارکوب فروشگاهی طوس مشبک قفسه دیوار کوب - قفسه اقتصادی و ارزان قیمت قفسه دیواری جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمار قفسه دیوارکوب فروشگاهی طوس مشبک قفسه دیوار کوب - قفسه اقتصادی و ارزان قیمت قفسه دیواری جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمار
 • -3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دیوارکوب فروشگاهی

‎ریال5,150,700
شروع از

قفسه دیوار کوب - قفسه اقتصادی و ارزان قیمت

قفسه دیواری جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 150 سانتیمتر در  4طبقه 30 سانتیمتری است 

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر ابعاد قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )