فیلتر توسط

قیمت

قیمت

 • ‎ریال999,999 - ‎ریال1,000,000

تعداد طبقه

تعداد طبقه

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه فروشگاهی پرشیا شامل قفسه دیوارکوب ، قفسه یکطرفه فروشگاهی ( قفسه خود ایستا ) و قفسه دو طرفه فروشگاهی ( قفسه وسط )

این نوع قفسه علاوه بر زیبایی و کیفیت در دسته قفسه های ارزان قیمت و اقتصادی قرار می گیرد

تولید شرکت سامان انبار شرق با برند تجاری طوس مشبک

ارائه شده توسط دیجی راک

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

فیلترهای فعال

دیجی راک قفسه یک طرفه فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع دیجی راک قفسه یک طرفه فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه یک طرفه فروشگاهی پرشیا

5 Review(s) 
‎ریال9,554,500 ‎ریال9,850,000

توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالعه فرمایید

این قفسه در سه ارتفاع قابل انتخاب است  

طول قفسه را می توان 75 و 95 سانتیمتر انتخاب کرد

عرض طبقات در دو اندازه 30 و 40 سانتیمتر قابل انتخاب است

انتخاب کنید که پشت قفسه  ( صفحه پشت )  باز یا بسته باشد

رنگ قفسه را انتخاب کنید

رنگ قفسه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه دو طرفه فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع دیجی راک قفسه دو طرفه فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دو طرفه فروشگاهی پرشیا

5 Review(s) 
‎ریال14,462,700 ‎ریال14,910,000

توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالعه فرمایید

این قفسه در چهار ارتفاع قابل انتخاب است  

طول قفسه را می توان 75 و 95 سانتیمتر انتخاب کرد

عرض طبقات در دو اندازه 30 و 40 سانتیمتر قابل انتخاب است

انتخاب کنید که پشت قفسه  ( صفحه پشت )  باز یا بسته باشد

رنگ قفسه را انتخاب کنید

رنگ قفسه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه دوطرفه فروشگاهی پایه T قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع دیجی راک قفسه دوطرفه فروشگاهی پایه T قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالع
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی پایه T

5 Review(s) 
‎ریال9,108,300 ‎ریال9,390,000

توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالعه فرمایید

این قفسه در سه ارتفاع قابل انتخاب است  

طول قفسه را می توان 75 و 95 سانتیمتر انتخاب کرد

عرض طبقات در دو اندازه 30 و 40 سانتیمتر قابل انتخاب است

انتخاب کنید که پشت قفسه  ( صفحه پشت )  باز یا بسته باشد

رنگ قفسه را انتخاب کنید

رنگ قفسه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه خودایستا فروشگاهی پایه L قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطا دیجی راک قفسه خودایستا فروشگاهی پایه L قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطا
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه خودایستا فروشگاهی پایه L

5 Review(s) 
‎ریال8,477,800 ‎ریال8,740,000

توجه : راهنمایی کامل را در پایین صفحه قسمت توضیحات ، مطالعه فرمایید

این قفسه در پنج ارتفاع قابل انتخاب است  

طول قفسه را می توان 75 و 95 سانتیمتر انتخاب کرد

عرض ( عمق ) طبقات در دو اندازه 30 و 40 سانتیمتر قابل انتخاب است

انتخاب کنید که پشت قفسه  ( صفحه پشت )  باز یا بسته باشد

رنگ قفسه را انتخاب کنید

رنگ قفسه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) ارتفاع استند فروشگاهی را انتخاب نمایید طول قف دیجی راک استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) ارتفاع استند فروشگاهی را انتخاب نمایید طول قف
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

استند فروشگاهی ، استند ابزار - تبلیغاتی

5 Review(s) 
‎ریال9,263,500 ‎ریال9,550,000

ارتفاع استند فروشگاهی را انتخاب نمایید

طول قفسه 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است

عرض سکو نگهدارنده استند را مشخص فرمایید

ضخامت ورق آهن صفحات پانچ دار ( سوراخ دار ) قابل انتخاب است

رنگ استند های تبلیغاتی سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک قفسه گرد ( طرح کیک ) قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام دیجی راک قفسه گرد ( طرح کیک ) قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه گرد ( طرح کیک )

5 Review(s) 
‎ریال24,250,000 ‎ریال25,000,000

قفسه فروشگاهی طرح کیک خود ایستا

پایه و فریم فلزی ، صفحات قفسه ام دی اف 16 میلیمتر روکشدار

ارتفاع 160 سانتیمتر در 5 طبقه

دارای نرده محافظ جهت جلوگیری از ریزش کالا 

دیجی راک قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) قفسه سرلاین فروشگاهی این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های د دیجی راک قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی ) قفسه سرلاین فروشگاهی این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های د
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه سرلاین فروشگاهی پرشیا

5 Review(s) 
‎ریال8,089,800 ‎ریال8,340,000

قفسه سرلاین فروشگاهی

این قفسه در ابتدا و انتهای قفسه های دو طرفه فروشگاهی قرار می گیرد

 در چهار ارتفاع قابل انتخاب است  

طول قفسه را می توان 75 و 95 سانتیمتر انتخاب کرد

عرض طبقات در دو اندازه 30 و 40 سانتیمتر قابل انتخاب کنید

انتخاب کنید که پشت قفسه  ( صفحه پشت )  باز یا بسته باشد

رنگ قفسه را انتخاب کنید

رنگ قفسه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی