قفسه های فروشگاهی

انواع قفسه فروشگاهی شامل قفسه های دیوار کوب ، قفسه های یکطرفه فروشگاهی یا قفسه خودایستا و قفسه دوطرفه فروشگاهی یا قفسه وسط فروشگاهی

برند های طوس مشبک ، رادان صنعت ، دژپاد ، بهمن ، راک تهران ، فولاد مشبک ، نور مشبک و...

قفسه های فروشگاهی

فیلترهای فعال

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه یک طرفه فروشگاهی پرشیا

‎ریال12,679,000
شروع از

قفسه یکطرفه فروشگاهی ( کنار دیوار )

قفسه خودایستا جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 216 سانتیمتر در 6 طبقه "5طبقه 30 و یک سکو 45 سانتیمتری " است (بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 25 سانتیمتر طوس مشبک قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 25 سانتیمتر نکته : قفس
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 25 سانتیمتر

‎ریال3,036,100
‎ریال3,130,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 25 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه یک طرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک )

‎ریال23,086,000
شروع از

 قفسه یکطرفه فروشگاهی کارما   قفسه بندی حرفه ای فروشگاه با قفسه های طرح ترک

جدید ترین نوع قفسه بندی هایپر مارکتی با تحمل بار هر طبقه تا 80 کیلو گرم

کاملا خودایستا و بدن نیاز به پیچ و اتصال به دیوار

ارتفاع قفسه 230 سانتیمتر در 6 طبقه " 5 طبقه 40 و یک سکو 50 سانتیمتری " است ( بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.8 میلیمتر با دو عدد پل مقاومتی است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه وسط فروشگاهی T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر طوس مشبک قفسه دوطرفه ، وسط فروشگاهی پایه T ارتفاع 120 و چهار طبقه
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه دو طرفه ارزان پایه تی T

قفسه وسط فروشگاهی T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر

‎ریال9,767,900
‎ریال10,070,000

قفسه دوطرفه ، وسط فروشگاهی پایه T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

قیمت قفسه بر اساس بین طبقات باز است . می توانید بین طبقات بسته راهم انتخاب کنید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر طوس مشبک قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه یکطرفه ارزان پایه ال L

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر

‎ریال7,740,600
‎ریال7,980,000

قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق 25 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

قیمت قفسه با پشت باز است . می توانید پشت بسته راهم انتخاب کنید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر طوس مشبک قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق 
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه یکطرفه ارزان پایه ال L

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر

‎ریال8,215,900
‎ریال8,470,000

قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

قیمت قفسه با پشت باز است . می توانید پشت بسته راهم انتخاب کنید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دو طرفه فروشگاهی پرشیا

‎ریال18,072,000
شروع از

قفسه دوطرفه فروشگاهی  ( قفسه وسط )

قفسه وسط جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 160 سانتیمتر در 5 طبقه "4طبقه 30 و یک سکو 45 سانتیمتری " است (بدون صفحه پشت )

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید 

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 30 سانتیمتر طوس مشبک قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 30 سانتیمتر نکته : قفس
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه دیوار کوب فروشگاهی

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 30 سانتیمتر

‎ریال3,395,000
‎ریال3,500,000

قفسه دیوارکوب ارتفاع 120 و سه طبقه با عمق 30 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها  جدید ت قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک ) طوس مشبک  قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها  جدید ت
 • -3%

قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی کارما ( طرح ترک )

‎ریال33,720,110
شروع از

 قفسه دوطرفه فروشگاهی  کارما جهت قفسه بندی وسط فروشگاهها 

جدید ترین نوع قفسه بندی هایپر مارکتی با تحمل بار هر طبقه تا 80 کیلو گرم

کاملا خودایستا و بدن نیاز به پیچ و مهره 

ارتفاع قفسه 180 سانتیمتر در 5 طبقه " 8 طبقه 40 و دو سکو 50 سانتیمتری به صورت دوطرف " است ( بدون صفحه پشت ) 10 طبقه دوطرف

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2.5 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.8 میلیمتر با دو عدد پل مقاومتی است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )

قفسه وسط فروشگاهی T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر طوس مشبک قفسه دوطرفه ، وسط فروشگاهی پایه T ارتفاع 120 و چهار طبقه
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه دو طرفه ارزان پایه تی T

قفسه وسط فروشگاهی T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر

‎ریال10,718,500
‎ریال11,050,000

قفسه دوطرفه ، وسط فروشگاهی پایه T ارتفاع 120 و چهار طبقه با عمق 30 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

قیمت قفسه بر اساس بین طبقات باز است . می توانید بین طبقات بسته راهم انتخاب کنید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

انتخاب پایه انتهایی            انتخاب طبقه بیشتر

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 35 سانتیمتر طوس مشبک قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق 
 • -3%
 • ‎−3%

قفسه یکطرفه ارزان پایه ال L

قفسه خود ایستا L ارتفاع 216 چهار طبقه با عمق 35 سانتیمتر

‎ریال8,846,400
‎ریال9,120,000

قفسه فروشگاهی یکطرفه کنار دیوار ارتفاع 216 و چهار طبقه با عمق 35 سانتیمتر

نکته : قفسه با یک پایه می باشد برای انتهای هر ردیف یک پایه تهیه فرمایید.

قیمت قفسه با طول 95 است . می توانید طول 75 را هم انتخاب بفرمایید.

قیمت قفسه با پشت باز است . می توانید پشت بسته راهم انتخاب کنید.

رنگ متداول قفسه سفید می باشد. رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی

قفسه فروشگاهی پرشیا ( اقتصادی )

قفسه دوطرفه فروشگاهی پایه T

‎ریال13,442,000
شروع از

قفسه دوطرفه فروشگاهی ارزان و اقتصادی ، باکیفیت و زیبا  ( قفسه وسط پایه T )

قفسه وسط جهت قفسه بندی سوپر مارکت ، هایپرمارکت و کلیه فروشگاه ها قابل استفاده است.

ارتفاع قفسه 150 سانتیمتر در  4طبقه ( 8طبقه دوطرف )30 سانتیمتری است (بدون صفحه پشت ) 

ضخامت پایه قفسه ( ستون قفسه ) و زاویه ( بازویی یا لچکی ) 2 میلیمتر و صفحه ( کفی یا طبقه ) 0.7 میلیمتر است

می توانید از کادر زیر مشخصات قفسه را تغییر دهید

( بعد از تغییر هر گزینه ، چند ثانیه جهت اعمال تغییر صبر نمایید )