قطعات قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

کلیه قطعات و تجهیزات مربوط به قفسه های فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) در این بخش قابل تهیه هستند

طبقه ها در اندازه های مختلف ( کفه یا صفحه )

پایه قفسه های یک طرفه و دوطرفه

زاویه ( گونیا ، لچکی یا پایه نگهدارنده طبقه ) در اندازه های مختلف

سبد ، استند ، رگال ، طبقه حبوبات ، طبقه مخصوص میوه ، حفاظ ، لیبل و ...

ساخت شرکت سامان انبار شرق با برند طوس مشبک

ارائه شده توسط سایت دیجی راک

قطعات قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی )

فیلترهای فعال

دیجی راک صفحه (طبقه ) قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه دیجی راک صفحه (طبقه ) قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه (طبقه ) قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال809,950 ‎ریال835,000

صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما

طول صفحه 97 و 120 سانتیمتر می باشد

در عرض های 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتیمتری قابل انتخاب است

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک زاویه ( گونیا ) قفسه کارما پایه قفسه کارما زاویه ( گونیا ، لچکی یا پایه نگهدارنده صفحه ) مخصوص قفسه های فروشگاهی کارما دیجی راک زاویه ( گونیا ) قفسه کارما پایه قفسه کارما زاویه ( گونیا ، لچکی یا پایه نگهدارنده صفحه ) مخصوص قفسه های فروشگاهی کارما
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه کارما

زاویه ( گونیا ) قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال188,180 ‎ریال194,000

زاویه ( گونیا ، لچکی یا پایه نگهدارنده صفحه ) مخصوص قفسه های فروشگاهی کارما

زاویه با طول 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 قابل تهیه است

رنگ زاویه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های دیجی راک پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه کارما

پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما

5 Review(s) 
‎ریال2,764,500 ‎ریال2,850,000

پایه یکطرفه قفسه فروشگاهی کارما

ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های 1.80 ، 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است

رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشی کردن محصول وارد کنيد

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ، زيمنسی ، سبز ، آبی تيره ، طوسی و مشکی

دیجی راک پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما ( پایه قفسه وسط ) ارتفاع پایه یکطرفه دیجی راک پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما ( پایه قفسه وسط ) ارتفاع پایه یکطرفه
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه کارما

پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما

5 Review(s) 
‎ریال2,764,500 ‎ریال2,850,000

پایه دو طرفه قفسه فروشگاهی کارما ( پایه قفسه وسط )

ارتفاع پایه یکطرفه کارما در اندازه های 1.80 ، 2.30 و 2.65 متر قابل انتخاب است

رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي 

دیجی راک صفحه پشت قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما صفحه پشت مخصوص قفسه فروشگاهی کارما ارتفاع صفحه پشت 42 سانتیمتر و طول صفحه دیجی راک صفحه پشت قفسه فروشگاهی کارما پایه قفسه کارما صفحه پشت مخصوص قفسه فروشگاهی کارما ارتفاع صفحه پشت 42 سانتیمتر و طول صفحه
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه کارما

صفحه پشت قفسه فروشگاهی کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,072,820 ‎ریال1,106,000

صفحه پشت مخصوص قفسه فروشگاهی کارما

ارتفاع صفحه پشت 42 سانتیمتر و طول صفحه در اندازه های 97 و 120 سانتیمتر قابل تهیه است

رنگ صفحه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سو دیجی راک صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سو
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,139,750 ‎ریال1,175,000

صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سوراخ دار ) مخصوص قفسه فروشگاهی کارما

ارتفاع صفحه پشت 42 سانتیمتر و طول صفحه در اندازه های 97 و 120 سانتیمتر قابل تهیه است

رنگ صفحه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک تاج روشنایی کارما لوازم و تجهیزات جانبی قفسه فروشگاهی کارما تاج روشنایی قفسه فروشگاهی کارما ( باکس  لایت ) رنگ تاج روش دیجی راک تاج روشنایی کارما لوازم و تجهیزات جانبی قفسه فروشگاهی کارما تاج روشنایی قفسه فروشگاهی کارما ( باکس  لایت ) رنگ تاج روش
 • -3%
 • ‎−3%

لوازم و تجهیزات جانبی قفسه فروشگاهی کارما

تاج روشنایی کارما

5 Review(s) 
‎ریال3,601,610 ‎ریال3,713,000

تاج روشنایی قفسه فروشگاهی کارما ( باکس  لایت )

رنگ تاج روشنایی سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

دیجی راک پاشنه قفسه کارما پایه قفسه کارما پاشنه کارما نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد پاشنه کارما در اندازه های 30 دیجی راک پاشنه قفسه کارما پایه قفسه کارما پاشنه کارما نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد پاشنه کارما در اندازه های 30
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه کارما

پاشنه قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,091,250 ‎ریال1,125,000

پاشنه کارما نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد

پاشنه کارما در اندازه های 30 ، 40 ، 50 و 60 سانتیمتر قابل تهیه است

هر دستگاه قفسه فروشگاهی کارما دارای یک جفت پاشنه  می باشد

رنگ پاشنه کارما سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

دیجی راک صفحه نما کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انت دیجی راک صفحه نما کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه نما کارما

5 Review(s) 
‎ریال416,130 ‎ریال429,000

صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما

رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد
رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک طبقه کامل قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه 97 و 120 سانت دیجی راک طبقه کامل قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه 97 و 120 سانت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

طبقه کامل قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,356,060 ‎ریال1,398,000

طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما

طول صفحه 97 و 120 سانتیمتر می باشد

در عرض های 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتیمتری قابل انتخاب است

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک طبقه میوه و تره بار کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما قابل نصب بر روی دیجی راک طبقه میوه و تره بار کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما قابل نصب بر روی
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

طبقه میوه و تره بار کارما

5 Review(s) 
‎ریال2,958,500 ‎ریال3,050,000

طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما

قابل نصب بر روی قفسه یک طرفه و دو طرفه کارما

طول و عرض طبقه را انتخاب نمایید

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي