قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

قفسه آجیل و خشکبار - قفسه حبوبات - قفسه شکلات - قفسه قهوه و نسکافه - قفسه تخمه -استند آجیل و خشکبار - قفسه خارجی - ساخت کشور ترکیه AKARBU akarbu

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

فیلترهای فعال

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

قفسه آجیل و خشکبار چهار مخزن آکاربو ( ترکیه ) AKARBU

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی (ها) 
‎ریال39,000,000

استند آجیل و خشکبار ( استند شکلات ، استند قهوه و نسکافه ، استند حبوبات و استند عطاری )

استند آکاربو در سه ارتفاع 139 ( حجم مخزن 24 لیتر ) ، 156 ( حجم مخزن 40 لیتر )  و 185 ( حجم مخزن 60 لیتر )  سانتیمتر قابل انتخاب است

طول استند 58 و عرض آن 59 سانتیمتر است

نازل ها دارای گارانتی می باشد

AKARBU

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

قفسه آجیل و خشکبار شش مخزن آکاربو ( تریکه ) AKARBU

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
‎ریال41,000,000

استند آجیل و خشکبار ( استند شکلات ، استند قهوه و نسکافه ، استند حبوبات و استند عطاری )

ارتفاع استند آکاربو 185 سانتیمتر ( حجم مخزن بالا 28 و پایین 52 لیتر )

طول استند 58 و عرض آن 59 سانتیمتر است

نازل ها دارای گارانتی می باشد

AKARBU

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

استند آجیل و خشکبار هشت مخزن آکاربو ( ترکیه ) AKARBU

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی (ها) 
‎ریال42,000,000

استند آجیل و خشکبار ( استند شکلات ، استند قهوه و نسکافه ، استند حبوبات و استند عطاری )

ارتفاع استند آکاربو 185 سانتیمتر ( حجم مخزن بالا 20 و پایین 38 لیتر )

طول استند 58 و عرض آن 59 سانتیمتر است

نازل ها دارای گارانتی می باشد

AKARBU

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

استند خشکبار و حبوبات 9 مخزن آکاربو ( ترکیه ) AKARBU

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
‎ریال43,000,000

استند آجیل و خشکبار ( استند شکلات ، استند قهوه و نسکافه ، استند حبوبات و استند عطاری )

ارتفاع استند آکاربو 185 سانتیمتر ( حجم مخزن بالا 11 ، وسط 24 و پایین 39 لیتر )

طول استند 58 و عرض آن 59 سانتیمتر است

نازل ها دارای گارانتی می باشد

AKARBU

قفسه آجیل و خشکبار - استند حبوبات آکاربو

استند آجیل و خشکبار 12 مخزن آکاربو ( ترکیه ) AKARBU

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی (ها) 
‎ریال45,500,000

استند آجیل و خشکبار ( استند شکلات ، استند قهوه و نسکافه ، استند حبوبات و استند عطاری )

ارتفاع استند آکاربو 185 سانتیمتر ( حجم مخزن بالا 8 ، وسط 17 و پایین 28 لیتر )

طول استند 58 و عرض آن 59 سانتیمتر است

نازل ها دارای گارانتی می باشد

AKARBU