میز چک اوت

عرضه برترین برند های میز چک اوت - میز پرداخت - صندوق فروش - کانتر فروش - میز صندوق پول - کانتر فروشگاهی - کانتر هایپر مارکت - صندوق پول

میز چک اوت

فیلترهای فعال

میز چک اوت ساده (میز پرداخت ) طوس مشبک میز پرداخت ساده ( میز چک اوت ) میز صندوق طول میز را انتخاب کنید رنگ  زيمنسي ، طوسی ، سفید میز چک اوت ساده (میز پرداخت ) طوس مشبک میز پرداخت ساده ( میز چک اوت ) میز صندوق طول میز را انتخاب کنید رنگ  زيمنسي ، طوسی ، سفید
  • -3%
  • ‎−3%

میز چک اوت

میز چک اوت ساده (میز پرداخت )

‎ریال53,350,000
‎ریال55,000,000

میز پرداخت ساده ( میز چک اوت ) میز صندوق

طول میز را انتخاب کنید

رنگ  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي  است .  

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

میز چک اوت L و U شکل (میز پرداخت ) طوس مشبک میز چک اوت L و U شکل (میز پرداخت ) ساده و نوار نقاله دار طول میز را انتخاب کنید - نو
  • -3%
  • ‎−3%

میز چک اوت

میز چک اوت L و U شکل (میز پرداخت )

‎ریال94,575,000
‎ریال97,500,000

میز چک اوت L و U شکل (میز پرداخت ) ساده و نوار نقاله دار

طول میز را انتخاب کنید - نوع و مدل میز را انتخاب نمایید 

رنگ  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي  است .  

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

میز چک اوت با نوار نقاله برقی طوس مشبک میز پرداخت نوار نقاله موتور دار ( میز چک اوت برقی ) میز صندوق  طول میز را انتخاب کنید رنگ میز چک اوت با نوار نقاله برقی طوس مشبک میز پرداخت نوار نقاله موتور دار ( میز چک اوت برقی ) میز صندوق  طول میز را انتخاب کنید رنگ
  • -3%
  • ‎−3%

میز چک اوت

میز چک اوت با نوار نقاله برقی

‎ریال141,862,500
‎ریال146,250,000

میز پرداخت نوار نقاله موتور دار ( میز چک اوت برقی ) میز صندوق 

طول میز را انتخاب کنید

رنگ  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي  است .  

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد