فیلتر توسط

حفاظ

حفاظ

قیمت

قیمت

  • ‎ریال210,000 - ‎ریال1,000,000

تعداد طبقه

تعداد طبقه

ارتفاع

ارتفاع

برند

برند

سبد خرید و استند فروشگاهی

فروش اینترنتی سبد خرید - سبد دستی - استند های نان - استند چیپس و پفک - استند های سبد دار - سبد های مخصوص قفسه فروشگاهی - سبد قفسه بندی - جدا کننده سبد قفسه بندی

سبد خرید و استند فروشگاهی

فیلترهای فعال

سبد خرید و استند فروشگاهی

استند سبد

‎ریال6,290,000

سبد های استند

با پوشش نیکل کروم

ارتفاع 50 الی 250، عرض 40 و طول 90 سانتیمتر 

عمق سبد 12 سانتیمتر