صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

در این قسمت انواع صفحه و طبقه  با اندازه های مختلف قابل دسترس می باشد همچنین می توانید صفحه پشت ، صفحه پشت مشبک و زاویه را از این بخش تهیه فرمایید

فروشگاه آنلاین قفسه دیجی راک 

در این قسمت انواع صفحه و طبقه  با اندازه های مختلف قابل دسترس می باشد همچنین می توانید صفحه پشت ، صفحه پشت مشبک و زاویه را از این بخش تهیه فرمایید

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

فیلترهای فعال

دیجی راک صفحه قفسه ( طبقه ) صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است دیجی راک صفحه قفسه ( طبقه ) صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه قفسه ( طبقه )

5 Review(s) 
‎ریال382,180 ‎ریال394,000

صفحه یا طبقه قفسه فروشگاهی با طول های 55 ، 75 و 95 سانتیمتر قابل انتخاب است

عرض طبقات از 15 الی 60 سانتیمتر در دسترس است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک صفحه پشت صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه ها سف دیجی راک صفحه پشت صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه ها سف
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه پشت

5 Review(s) 
‎ریال382,180 ‎ریال394,000

صفحه پشت با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 14 و 28 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد \' سفارشی کردن محصول \' وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک صفحه پشت مشبک صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه دیجی راک صفحه پشت مشبک صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است رنگ صفحه
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه پشت مشبک

5 Review(s) 
‎ریال751,750 ‎ریال775,000

صفحه پشت مشبک با طول 75 و 95 سانتیمتر و عرض 28 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد \' سفارشی کردن محصول \' وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، آبی تیره ، سبز ، طوسی ، مشکی 

دیجی راک طبقه کامل قفسه صفحه ( طبقه ) صفحه پشت طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می ت دیجی راک طبقه کامل قفسه صفحه ( طبقه ) صفحه پشت طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می ت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

طبقه کامل قفسه

5 Review(s) 
‎ریال551,930 ‎ریال569,000

طبقه کامل قفسه در طول 55 ، 75 ، 95 سانتیمتر و عرض های 15 الی 60 سانتیمتر را می توانید انتخاب کنید

هر طبقه شامل یک صفحه و دو عدد زاویه است که می توان لیبل و حفاظ را هم برای آن انتخاب کنید

رنگ صفحه ها سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را درقسمت " سفارشی کردن محصول " وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی (پرتقالی) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک صفحه نما پرشیا صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه نما قفسه فروشگاهی پرشیا رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ م دیجی راک صفحه نما پرشیا صفحه ( طبقه ) صفحه پشت صفحه نما قفسه فروشگاهی پرشیا رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ م
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( طبقه ) صفحه پشت

صفحه نما پرشیا

5 Review(s) 
‎ریال382,180 ‎ریال394,000

صفحه نما قفسه فروشگاهی پرشیا

رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد
رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي