پایه قفسه

انواع پایه قفسه فروشگاهی نظیر پایه دیواری ، پایه یکطرفه ، پایه دوطرفه ، پایه T را می توان از این بخش تهیه کرد

فروشگاه آنلاین قفسه های فروشگاهی و انباری دیجی راک

انواع پایه قفسه فروشگاهی نظیر پایه دیواری ، پایه یکطرفه ، پایه دوطرفه ، پایه T را می توان از این بخش تهیه کرد

پایه قفسه

فیلترهای فعال

دیجی راک زاویه ( نگهدارنده طبقه ) پایه قفسه زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه ) اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیم دیجی راک زاویه ( نگهدارنده طبقه ) پایه قفسه زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه ) اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیم
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

زاویه ( نگهدارنده طبقه )

5 Review(s) 
‎ریال85,360 ‎ریال88,000

زاویه ( نگهدارنده صفحه ( طبقه ) بر روی پایه قفسه )

اندازه زاویه از 15 الی 60 سانتیمتر قابل انتخاب است ( متناسب با عرض صفحه انتخاب نمایید )

رنگ زاویه سفید  می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پا دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پا
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه قفسه دیوار کوب

5 Review(s) 
‎ریال363,750 ‎ریال375,000

ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است

ضخامت ورق آهن پایه ها 1.5 و 2 میلیمتر می باشد

رنگ پایه سفید ، قرمز و نارنجی ( پرتقالی ) می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی 

دیجی راک پایه یکطرفه ( خودایستا ) پایه قفسه ارتفاع پایه یکطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ،  240 و 270 سانتیم دیجی راک پایه یکطرفه ( خودایستا ) پایه قفسه ارتفاع پایه یکطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ،  240 و 270 سانتیم
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه یکطرفه ( خودایستا )

5 Review(s) 
‎ریال2,073,860 ‎ریال2,138,000

ارتفاع پایه یکطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ،  240 و 270 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ پایه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره  ، طوسی و  مشکی 

دیجی راک پایه دوطرفه فروشگاهی پایه قفسه پایه دوطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر قابل انتخ دیجی راک پایه دوطرفه فروشگاهی پایه قفسه پایه دوطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر قابل انتخ
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه دوطرفه فروشگاهی

5 Review(s) 
‎ریال1,309,500 ‎ریال1,350,000

پایه دوطرفه فروشگاهی در ارتفاع های 130 ، 160 ، 187 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر قابل انتخاب است

رنگ پایه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی ، مشکی 

دیجی راک پایه قفسه دو طرفه T پایه قفسه پایه دوطرفه T مخصوص قفسه های دوطرفه ( وسط ) فروشگاهی می باشد ارتفاع این پایه در اندازه ه دیجی راک پایه قفسه دو طرفه T پایه قفسه پایه دوطرفه T مخصوص قفسه های دوطرفه ( وسط ) فروشگاهی می باشد ارتفاع این پایه در اندازه ه
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه قفسه دو طرفه T

5 Review(s) 
‎ریال1,734,360 ‎ریال1,788,000

پایه دوطرفه T مخصوص قفسه های دوطرفه ( وسط ) فروشگاهی می باشد

ارتفاع این پایه در اندازه های 120 ، 150 و 200 سانتیمتری قابل انتخاب است

رنگ پایه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره  ، طوسی و  مشکی 

دیجی راک صفحه پیچدار پایه قفسه صفحه پیچدار نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد صفحه پیچ دار در دو اندازه 30 و 45 سانتی دیجی راک صفحه پیچدار پایه قفسه صفحه پیچدار نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد صفحه پیچ دار در دو اندازه 30 و 45 سانتی
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

صفحه پیچدار

5 Review(s) 
‎ریال461,720 ‎ریال476,000

صفحه پیچدار نگهدارنده پایه های یک طرفه و دو طرفه می باشد

صفحه پیچ دار در دو اندازه 30 و 45 سانتیمتر قابل تهیه است

هر دستگاه قفسه فروشگاهی پرشیا دارای یک جفت صفحه پیچدار می باشد

رنگ صفحه پیچدار سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

دیجی راک سکو ( نگهدارنده قفسه پرشیا ) پایه قفسه سکو یا نگهدارنده قفسه های یک طرفه ( قفسه کنار ( خودایستا )) و دوطرفه ( قفسه وسط دیجی راک سکو ( نگهدارنده قفسه پرشیا ) پایه قفسه سکو یا نگهدارنده قفسه های یک طرفه ( قفسه کنار ( خودایستا )) و دوطرفه ( قفسه وسط
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

سکو ( نگهدارنده قفسه پرشیا )

5 Review(s) 
‎ریال2,013,720 ‎ریال2,076,000

سکو یا نگهدارنده قفسه های یک طرفه ( قفسه کنار ( خودایستا )) و دوطرفه ( قفسه وسط )

رنگ سکو سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ نما مقابل سکو ( که در تصویر قرمز می باشد ) قابل تغییر است لطفا در فیلد زیر رنگ نما , سکو  را مشخص فرمایید

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره  ، طوسي و  مشکي 

دیجی راک پایه L قفسه خودایستا پایه قفسه پایه قفسه خود ایستا ( ال شکل جوشی ) در ارتفاع های 130 ، 160 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر دیجی راک پایه L قفسه خودایستا پایه قفسه پایه قفسه خود ایستا ( ال شکل جوشی ) در ارتفاع های 130 ، 160 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر
 • -3%
 • ‎−3%

پایه قفسه

پایه L قفسه خودایستا

5 Review(s) 
‎ریال2,061,250 ‎ریال2,125,000

پایه قفسه خود ایستا ( ال شکل جوشی ) در ارتفاع های 130 ، 160 ، 216 ، 240 و 270 سانتیمتر قابل تهیه است

رنگ پایه سفید می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد سفارشی کردن محصول وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ، زیمنسی ، سبز ، آبی تیره  ، طوسی و  مشکی 

دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پ دیجی راک پایه قفسه دیوار کوب پایه قفسه ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است ضخامت ورق آهن پ
 • -3%
 • ‎−3%
 • جدید

پایه قفسه

پایه قفسه دیوار کوب

5 Review(s) 
‎ریال363,750 ‎ریال375,000

ارتفاع پایه قفسه دیواری از 30 سانتیمتر الی 250 سانتیمتر قابل انتخاب است

ضخامت ورق آهن پایه ها 1.5 و 2 میلیمتر می باشد

رنگ پایه سفید ، قرمز و نارنجی ( پرتقالی ) می باشد در صورت انتخاب سفارشی ، رنگ مورد نظر را در فیلد زیر وارد کنید

رنگ های سفارشی : قرمز ، نارنجی ( پرتقالی ) ،  زیمنسی ، سبز ، آبی تیره ، طوسی و مشکی