فیلتر توسط

قیمت

قیمت

 • ‎ریال353,000 - ‎ریال1,000,000

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

کفه های قفسه های فروشگاهی کارما در اندازه های 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتیمتری و طول 97 و 122 سانتیمتری قابل تهیه هستند

صفحه پشت و صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) در ارتفاع 42 سانتیمتری و طول 97 و 122 سانتیمتری

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

فیلترهای فعال

دیجی راک صفحه (طبقه ) قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه دیجی راک صفحه (طبقه ) قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه (طبقه ) قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال809,950 ‎ریال835,000

صفحه ( طبقه یا کفه ) قفسه های فروشگاهی کارما

طول صفحه 97 و 120 سانتیمتر می باشد

در عرض های 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتیمتری قابل انتخاب است

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سو دیجی راک صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سو
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه پشت مشبک ( سوراخ دار ) قفسه فروشگاهی کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,139,750 ‎ریال1,175,000

صفحه پشت مشبک ( پانچ دار - سوراخ دار ) مخصوص قفسه فروشگاهی کارما

ارتفاع صفحه پشت 42 سانتیمتر و طول صفحه در اندازه های 97 و 120 سانتیمتر قابل تهیه است

رنگ صفحه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک صفحه نما کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انت دیجی راک صفحه نما کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

صفحه نما کارما

5 Review(s) 
‎ریال416,130 ‎ریال429,000

صفحه نما قفسه فروشگاهی کارما

رنگ پايه سفيد مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد
رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک طبقه کامل قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه 97 و 120 سانت دیجی راک طبقه کامل قفسه کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما طول صفحه 97 و 120 سانت
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

طبقه کامل قفسه کارما

5 Review(s) 
‎ریال1,356,060 ‎ریال1,398,000

طبقه کامل قفسه های فروشگاهی کارما

طول صفحه 97 و 120 سانتیمتر می باشد

در عرض های 20 ، 30 ، 40 ، 50 ، 60 سانتیمتری قابل انتخاب است

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي

دیجی راک طبقه میوه و تره بار کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما قابل نصب بر روی دیجی راک طبقه میوه و تره بار کارما صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما قابل نصب بر روی
 • -3%
 • ‎−3%

صفحه ( کفه یا طبقه ) قفسه فروشگاهی کارما

طبقه میوه و تره بار کارما

5 Review(s) 
‎ریال2,958,500 ‎ریال3,050,000

طبقه میوه مخصوص قفسه فروشگاهی کارما

قابل نصب بر روی قفسه یک طرفه و دو طرفه کارما

طول و عرض طبقه را انتخاب نمایید

رنگ صفحات قفسه سفید مي باشد در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي : قرمز ، نارنجي ( پرتقالي ) ، زيمنسي ، سبز ، آبي تيره ، طوسي و مشکي