قفسه پیچ و مهره ای

قفسه طرح قدیمی پیچ مهره ای مناسب جهت انبار ، بایگانی و فروشگاه ها

قفسه پیچ و مهره ای

فیلترهای فعال

قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی  ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی  ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب
  • -3%
  • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

قفسه پیچ و مهره ای

‎ریال3,325,160 ‎ریال3,428,000

قفسه پیچ و مهره ای انباری و بایگانی

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره ، سفید ، پرتقالی ، قرمز و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

پایه قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخا پایه قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک ) ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخا
  • -3%
  • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

پایه قفسه پیچ و مهره ای

‎ریال303,610 ‎ریال313,000

پایه قفسه پیچ و مهره ای  ( قفسه قدیمی ) ( پایه مشبک )

ضخامت پایه 1 ، 1.5 و 2 میلیمتر قابل انتخاب است

ارتفاع پایه 150 ، 200 ، 250 و 300 سانتیمتر موجود است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  ، سفید ، پرتقالی ، قرمز ، سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طوس مشبک صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل
  • -3%
  • ‎−3%

قفسه پیچ و مهره ای

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

‎ریال547,080 ‎ریال564,000

صفحه ( کفه ) قفسه پیچ و مهره ای

طول طبقه 95 سانتیمتر و در دو ضخامت 0.7 و 1 میلیمتر قابل تهیه است

عرض طبقه 20 ، 25 ، 30 ، 40  و 50 ساتیمتر قابل انتخاب است

رنگ متداول طبقه زيمنسي و طوسی  است .

رنگ هاي سفارشي :  سفید ، سبز ، آبي تيره  ، مشکي ،  پرتقالی و قرمز

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد