فیلتر توسط

تعداد طبقه

تعداد طبقه

قفسه انباری راک

 قفسه های انباری راک

قفسه راک سنگین - قفسه راک نیمه سنگین - قفسه راک سبک  light duty rock - heavy duty rock - cold room - قفسه سردخانه ای- قفسه گالوانیزه - قفسه پیچ و مهره ای - قفسه درایوین drive-in

تولیدی شرکت های مختلف از جمله طوس مشبک - سامان انبار شرق - راک تهران - راک مشهد - نور مشبک - فولاد مشبک - رادان صنعت شرق - پویان مشبک - دژپاد - قفسه بهمن

ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی سیستم های قفسه بندی دیجی راک  

قفسه انباری راک

فیلترهای فعال

قفسه انباری راک

قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
10,600,000 ریال

قفسه راک پالت سبک

تحمل بار  تا  100 کیلوگرم برای هر طبقه

ابعاد قفسه سامان ارتفاع 200 طول 120 عرض 60 سانتیمتر است

رنگ قفسه ، پایه ها طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قفسه انباری راک

قفسه راک پالت نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
14,120,000 ریال

قفسه راک پالت نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

ارتفاع قفسه قابل  انتخاب است. تعداد طبقه ، طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه انباری راک پالت سنگین طوس مشبک - 1 قفسه انباری راک پالت سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قفسه انباری راک

قفسه انباری راک پالت سنگین

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی (ها) 
36,800,000 ریال

قفسه راک سنگین با تحمل بار هر طبقه ، تا 1800 کیلوگرم

ارتفاع قفسه را انتخاب کنید - تعداد طبقه را انتخاب کنید - طول و عرض قفسه را انتخاب کنید - تحمل بار نسبت به ابعاد قفسه تغییر می کند

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه ) طوس مشبک - 1 قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه ) طوس مشبک - 1
  • جدید

قفسه انباری راک

قفسه راک سردخانه ای ( گالوانیزه )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
26,780,000 ریال

قفسه راک سردخانه ای ضد زنگ ( گالوانیزه )

ارتفاع قفسه و تعداد طبقات را انتخاب نمایید سپس طول و عرض قفسه را مشخص نمایید.

تحمل بار قفسه تا 400 کیلوگرم برای هر طبقه می باشد