قطعات و لوازم قفسه های انباری

قطعات قفسه های انباری

کفه قفسه راک سنگین - کفه قفسه راک نیمه سنگین - کفه قفسه راک سبک - طبقه قفسه پیچ و مهره ای - پایه مشبک - پایه قفسه پیچ و مهره ای - پایه قفسه راک - پایه دوبل شده قفسه راک - افقی قفسه راک - مهاری قفسه راک - صفحه قفسه راک - پایه بالکن - کفه بالکن 

تولیدی شرکت های مختلف از جمله طوس مشبک - سامان انبار شرق - راک تهران - راک مشهد - نور مشبک - فولاد مشبک - رادان صنعت شرق - پویان مشبک - دژپاد - قفسه بهمن

ارائه شده توسط فروشگاه اینترنتی سیستم های قفسه بندی دیجی راک  

قطعات و لوازم قفسه های انباری

فیلترهای فعال

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,120,000 ریال

پایه قفسه راک سبک ( سامان )

پایه دوبل قفسه راک سبک

ارتفاع پایه 2 متر و عرض آن 60 سانتیمتر است

رنگ  پایه ها طوسی  مي باشد. رنگ سفید ، پرتقالی ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه قفسه راک سبک

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,740,000 ریال

کفه ( طبقه ) قفسه راک سبک  ( قفسه سامان )

طول کفه 120 و عرض آن 60 ساتیمتر می باشد

تحمل بار استاندارد کفه تا 100 کیلوگرم می باشد

رنگ کفه طوسی و افقی ها پرتقالی مي باشد. رنگ سفید ، زيمنسي و قرمز هم غیر سفارشی است . در صورت انتخاب سفارشي ، رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه ) قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
4,780,000 ریال

کفه قفسه راک نیمه سنگین تحمل بار برای هر طبقه تا 250 کیلوگرم 

طول و عرض طبقات را انتخاب کنید.

رنگ متداول طبقه زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
6,840,000 ریال

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب نمایید

رنگ متداول زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک نیمه سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
1,470,000 ریال

افقی قفسه راک نیمه سنگین طرح جدید

طول افقی را انتخاب نمایید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سبک ( سامان )

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
670,000 ریال

افقی قفسه راک سبک طرح جدید

رنگ متداول  پرتقالی ، زيمنسي ، طوسی ، سفید و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

پایه دوبل قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 پایه دوبل قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
8,420,000 ریال

پایه دوبل قفسه انباری و صنعتی راک نیمه سنگین 

ارتفاع و عرض پایه دوبل شده را انتخاب نمایید. هر قفسه راک سنگین به دو پایه دوبل شده نیاز دارد.

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
15,590,000 ریال

کفه ( طبقه کامل ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی 

طول و  عرض طبقه را انتخاب نمایید -  تحمل بار کفه باتوجه به ابعاد ، قابل تغییر است

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1 افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
2,710,000 ریال

افقی ( بازویی ) قفسه راک سنگین انباری و صنعتی

طول بازویی و قطر آن را انتخاب کنید

رنگ متداول  زيمنسي ، طوسی ، سفید ، پرتقالی و قرمز  است .

رنگ هاي سفارشي :   سبز ، آبي تيره  و مشکي

 رنگ مورد نظر را در فيلد سفارشي کردن محصول وارد کنيد

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای طوس مشبک - 1 پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
7,510,000 ریال

پایه دوبل شده قفسه راک سردخانه ای ( قفسه گالوانیزه ضد زنگ )

ارتفاع و عرض پایه را انتخاب کنید

ضخامت ورق پایه 2 میلیمتر  تولید به روش رول فرمینگ

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طوس مشبک - 1 افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه طوس مشبک - 1
  • جدید

قطعات و لوازم قفسه های انباری

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی (ها) 
3,000,000 ریال

افقی ( بازویی ) قفسه راک سردخانه

طول افقی را انتخاب نمایید

ضخامت ورق آهن 2 میلیمتر و از ورق گالوانیزه تولید شده

هر طبقه دو عدد بازویی نیاز دارد