محصولات پرفروش

قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 1
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 1
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 2
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 3
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 4
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 5
  • قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا قفسه فروشگاهی کارما ( طرح فرانسوی ) - 6

قفسه یکطرفه فروشگاهی کارینا

ذخیره 3%
‎ریال15,520,000 ‎ریال16,000,000
karina

قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا *

ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با باکس روشنایی

طول قفسه 1 متر

5 طبقه با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

تعداد

           نماد ساماندهی دیجی راک

قفسه یکطرفه کنار دیوار فروشگاهی * قفسه خودایستا کارینا *

ارتفاع قفسه 250 سانتیمتر همراه با باکس روشنایی

طول قفسه یک متر

5 طبقه پلدار با عمق 35 سانتیمتر همراه با لیبل رنگی

تحمل بار هر طبقه تا 100 کیلوگرم

ضخامت ورق آهن
پایه و زاویه ورق 1 میلیمتر
ضخامت ورق آهن
صفخه ورق 0.7 میلیمتر
تحمل بار
تا 100 کیلوگرم برای هر طبقه
رنگ
الکترو استاتیک پودری
برند
طوس مشبک

مرجع خاص

8 دیگر محصول در همین شاخه: